Kategoriarkiv: Byggemodning

Sti eller dæmning?

I denne uge er sneen smeltet, hvilket har gjort det klart at stien syd om udstykningen i øjeblikket agerer dæmning for overfladevandet.

Der står en hel sø nederst på vores grund.

Der står en hel sø nederst på vores grund.

Udstykkeren har underrettet ingeniøren, så der forhåbentlig bliver ført nogle drænslanger langs stien. Det er i hvert fald ikke særlig hensigtsmæssigt at stien bliver skyllet væk der hvor “bægeret flyder over”… eller at det nederste af vores grund står under vand for den sags skyld!

Overfladevandet har fundet vej gennem stien et par enkelte steder.

Overfladevandet har fundet vej gennem stien et par enkelte steder.

Hvis vandet føres under stien havner det i regnvandsreservoiret lige syd for vores grund:

Sø til overfladevand

Byggemodning, Uge 51

I uge 51 er der lavet sti syd for udstykningen – de er ikke helt færdige endnu, men det er tæt på. Desuden er arbejdet på søen til overfladevand påbegyndt, og skelpælene er sat rigtigt.

Panorama fra den sydøstlige skelpæl på grunden.

Panorama fra den sydøstlige skelpæl på grunden.

Byggemodning, Uge 50

Vi har haft lidt tøvejr i uge 50, og det ser ud til at tø endnu mere op til jul. Der er kommet lygter op i lygtepælene, og entreprenøren har fået spredt muldjord på de fleste grunde. De kæmper desuden stadig med dræn og kloaktilslutning i det sydvestligste hjørne.

Skelbrønde og tilslutninger er helt klar på 108!

Skelbrønde og tilslutninger er helt klar på 108!

Det ser mærkeligt ud med alt den beskidte sne!

Det ser mærkeligt ud med alt den beskidte sne!

Panorama, Uge 50

Byggemodning, Uge 49

I uge 49 kom sneen for alvor, og der er ikke sket så meget. Der er blevet gravet lidt dræn ned i den sydlige ende af udstykningen, og regnvandsbassinet sydøst for vores grund er også så småt undervejs. Desuden er der sat lygtepæle op, dog uden lygter indtil videre.

Vi mødte ejeren, Flemming, på udstykningen og han kunne berette at der kun var 1 uges arbejde tilbage, såfremt vejret artede sig… det ser det desværre ikke ud til lige foreløbig. Masser af sne, og temperaturer langt under frysepunktet.

Sne, sne, sne!
Lygtepælen står lige til venstre for vores indkørsel, så det bliver aldrig rigtig mørkt at komme ind til os. Den står heldigvis ikke så den kan blive generende indenfor.

Benée’s fine skilt, i skel mellem 108 og 110.

Byggemodning, Uge 48

I uge 48 er der blevet asfalteret, både vejene og fortovene ved stamvejen. De sidste kabler er ved at være i jorden. Der er lagt muld på som afslutning de steder der er klar til det, og arbejdet med stierne omkring udstykningen er kommet i gang.

Desuden har Benée huse fået gjort klar til vores byggeskilt (det store træmonster nedenfor) – vi har fået lov til at sætte det op allerede nu, selvom vi egentlig først har overtagelse 1. januar. Fornemt! 🙂

Byggemodning, Uge 47

I uge 47 er sætning af kantsten og grusarbejde på vejene afsluttet, og der er taget hul på etablering af stier og fortove. Kablerne er på vej i jorden, og asfaltmaskinerne er begyndt at ankomme.

Der er ved at være klar til asfalt, og kabel tv, telefon og strøm er på vej i jorden.

Kablerne er på vej i jorden

Asfaltmaskinerne er begyndt at ankomme – tyder godt for fremskridtet i uge 48! 🙂

Fællesområdet i midten af den sydlige stikvej ser ud til at blive dejlig stort.

Byggemodning, Uge 46

I denne uge er der sket rigtig meget især på den sydlige stikvej. Der er sat kantsten hele vejen rundt, og hele udstykningen er nu meget nem at genkende udfra de oprindelige tegninger.
Desuden gøres der klar til at koble udstykningen på fjernvarmen.

Kantstenene er nu ført igennem fra den gamle del af Bæveren til den nye.

Der gøres klar til at koble fjernvarmekredsen på.

Den sydlige stikvej med kig til 108.

5 meter indkørsel til 108… det stemmer vist!

Byggemodning, Uge 45

I denne uge er der sket meget på den nordlige stikvej – der lagt bund og sat kantsten. På den sydlige stikvej er kloakeringeren helt færdig, og det sidste grusarbejde er så små påbegyndt.

Den nordlige vendeplads.

Panorama af den sydlige stikvej set fra indkørselen på #108.

Udstykningen set fra sydøst.

Byggemodning, Uge 44

I uge 44 har stamvejen virkelig taget form, og der er nu sat kansten. Kloakarbejdet på både den nordlige og sydlige stikvej er næsten færdigt.

Der er sat kantsten på stamvejen!

Stophanen til 108 er klar.

Der er stadig en del arbejde at gøre før den sydlige stikvej bliver farbar.

Byggemodning, Uge 43

Efter uge 43 tager den nordlige stikvej virkelig form. På stamvejen er der kommet dæksler på kloakerne, og fjernvarmerørene er gravet ned. På den sydlige stikvej er etablering af kloak i fuld sving.

Heidi på vej tilbage mod stamvejen fra den sydlige stikvej.

Kloakkering til #108!

Byggemodning, Uge 42

Efter uge 42 er der taget hul på at lave stikvejene, og fjernvarmen tager form. Alle arkæologiske udgravninger er ovre.

Kig ned mod nummer 108 fra stamvejen.

Kig fra indkørslen nordpå mod stamvejen.

Fjernvarmerørene er klar til at komme i jorden.

Byggemodning, Uge 41

Efter uge 41 er stamvejen ved at tage fint form, inklusiv kloakering. Der er ikke rigtig taget hul på stikvejene endnu. I denne uge er fællesarealet i midten af den sydlige stikvej blevet kigget efter i sømmene af arkæologerne.

Byggemodning undervejs

I denne uge er der taget hul på byggemodningen. Der blev altså ingen forsinkelser som følge af de arkæologiske udgravninger… dejligt!

Gummigeden her moser godt rundt, hvor arkæologerne tidligere var i gang.

Vores stikvej tager form

Billeder af udstykningen før byggemodning

Vi gik en tur på udstykningen (læs: marken) med vores kamera i dag! 🙂

Skilt ved overkørselen fra Bæveren Etape I til Etape II

Udsigten fra Stamvejen ned mod nummer 108

De to røde pæle viser det der bliver vores indkørsel til grunden

Jakob ved skiltet

Fra det sydøstlige hjørne af grunden tilbage mod skiltet ved Stamvejen