Billeder af udstykningen før byggemodning

Vi gik en tur på udstykningen (læs: marken) med vores kamera i dag! 🙂

Skilt ved overkørselen fra Bæveren Etape I til Etape II

Udsigten fra Stamvejen ned mod nummer 108

De to røde pæle viser det der bliver vores indkørsel til grunden

Jakob ved skiltet

Fra det sydøstlige hjørne af grunden tilbage mod skiltet ved Stamvejen